BIERBROUWERIJEN IN MIDDELBURG VAN 1448 TOT 1918
Geachte belangstellende, Deze site heeft tot doel mijn verzamelde gegevens over bierbrouwerijen in Middelburg met belangstellenden te delen. De gegevens zijn door mij, Theo de Roos, in de loop der jaren verzameld in het Zeeuws Archief, voornamelijk uit de archieven van de Godshuizen, de rekenkamer, de handschriftenverzameling, etc. Verder heb ik gegevens ontvangen van de heren Toon Franken, Eric Hageman en Diederik Wouterlood. De gegevens heb ik zoveel mogelijk per brouwerij chronologisch verwerkt.  Mocht ik via het internet nog aanvullende gegevens vinden dan zal ik deze op de site plaatsen. De gegevens zijn verre van volledig, enerzijds door het ontbreken van grote delen van het archief door het oorlogsgeweld en anderzijds door het niet hebben kunnen inzien b.v. door de slechte staat van de archiefstukken. Tenslotte kan ik door verhuizing geen onderzoek meer doen in het Zeeuws Archief. Mocht U van mij iets willen weten, dan mag U altijd per e-mail contact met mij opnemen. Mijn e-mailadres is theoderoos1@gmail.com
Stuk waarin 6 Middelburgse brouwers worden genoemd, n.l. Verdast Cortgemet,Cornelis van den Broucke, Jan Schauwert, Matthijs Cappelle,de weduwe van Pauwels Melier en Jacques Leynssen. Deze 6 brouwers leverden samen 120 “Bordeauxsen ocxhooftden schipsbier” te brouwen op 12 november 1608. (Rkk C, inv.nr 14570)