BIERBROUWERIJEN IN MIDDELBURG VAN 1448 TOT 1918
Geachte belangstellende, Deze site is niet gemaakt om een mooi uitziende site te maken, maar heeft tot doel mijn verzamelde gegevens over bierbrouwerijen in Middelburg met belangstellenden te delen. De gegevens zijn door mij, Theo de Roos, in de loop der jaren verzameld op het Zeeuws Archief, voornamelijk uit de archieven van de Godshuizen, de rekenkamer, de handschriftenverzameling, etc. Verder heb ik gegevens ontvangen van de heren Toon Franken, Eric Hageman (overleden) en Diederik Wouterlood. De gegevens heb ik zoveel mogelijk per brouwerij chronologisch verwerkt.  Mocht ik via het internet nog aanvullende gegevens vinden dan zal ik deze op de site plaatsen. De gegevens zijn verre van volledig, enerzijds door het ontbreken van grote delen van het archief door het oorlogsgeweld en anderzijds door het niet hebben kunnen inzien b.v. door de slechte staat van de archiefstukken en door mijn verhuizing naar Breskens. Mocht U van een gegeven nadere informatie willen weten, dan mag U altijd per e-mail een vraag aan mij stellen. Voor het geval dat de link niet werkt, mijn e-mail adres is theoderoos@kpnmail.nl
Stuk waarin 6 Middelburgse brouwers worden genoemd, n.l. Verdast Cortgemet,Cornelis van den Broucke, Jan Schauwert, Matthijs Cappelle,de weduwe van Pauwels Melier en Jacques Leynssen. Deze 6 brouwers leverden samen 120 “Bordeauxsen ocxhooftden schipsbier” te brouwen op 12 november 1608. (Rkk C, inv.nr 14570)